Zpráva o průhlednosti

Zprávu o průhlednosti vydáváme v souladu s požadavky ustanovení § 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a ve smyslu požadavků článku 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS („směrnice o auditu“).

Prohlášení o průhlednosti za rok 2014

Upraveno: 24. 3. 2015| Typ: PDF| Velikost: 530,94 kB| Staženo: 2895| Soubor: Prohlášení o průhlednosti za rok 2014

Prohlášení o průhlednosti za rok 2013

Upraveno: 24. 3. 2014| Typ: PDF| Velikost: 529,06 kB| Staženo: 3473| Soubor: Prohlášení o průhlednosti za rok 2013

Prohlášení o průhlednosti za rok 2012

Upraveno: 29. 3. 2013| Typ: PDF| Velikost: 92,36 kB| Soubor: Prohlášení o průhlednosti za rok 2012

Prohlášení o průhlednosti za rok 2011

Upraveno: 2. 4. 2012| Typ: PDF| Velikost: 146,64 kB| Soubor: Prohlášení o průhlednosti za rok 2011

Prohlášení o průhlednosti za rok 2010

Upraveno: 2. 4. 2012| Typ: PDF| Velikost: 146,64 kB| Soubor: Prohlášení o průhlednosti za rok 2010

Komora auditorů ČR - osvědčení č. 045


Oblíbené odkazy

obr02.gif (originál)