Stáhnout

Zpráva o průhlednosti

Zprávu o průhlednosti vydáváme v souladu s požadavky ustanovení § 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a ve smyslu požadavků článku 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS („směrnice o auditu“).

2. 4. 2012 |Souborů: 5

Komora auditorů ČR - osvědčení č. 045


Oblíbené odkazy

obr02.gif (originál)