Audit účetní závěrky, vedení účetnictví a zpracování mezd, daňové a ekonomické poradenství

Audit účetní závěrky

    Audit účetní závěrky je stěžejní náplní činnosti firmy RS AUDIT, spol. s r.o. V této oblasti preferujeme dlouhodobou průběžnou spolupráci s klientem.
  
   Průběh konkrétní zakázky lze rozdělit do následujících oblastí:

  • průběžný (předběžný audit účetnictví)
  • audit účetní závěrky
  • řešení zjištěných případných nedostatků a konkrétních dotazů ze strany zákazníka

   Výsledkem takto rozvržené činnosti je předcházení případným účetním (daňovým) chybám a zpracování účetní závěrky v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Vedení účetnictví a zpracování mezd

   Pro případné zájemce o vedení účetnictví včetně zpracování účetní závěrky a daňového přiznání nebo samostatného zpracování mzdové agendy tyto služby zabezpečujeme dle přání a požadavků klienta.

 

Daňové poradenství

   Pokud klient projeví zájem o zpracování přiznání k dani z příjmu daňovým poradcem zapsaným v seznamu KDP ČR nebo o zastupování před příslušným finančním úřadem, lze z naší strany tyto služby zabezpečit.

 

Ekonomické poradenství

   Pro řešení složitějších daňových a účetních případů (např. fúze a přeměny společností, prodej podniku, operace s cennými papíry, deriváty apod.) poskytujeme poradenství dle konkrétních požadavků klienta.

 

 

obr03.gif (originál)

Uvedené služby provádíme i pro zahraniční subjekty působící v ČR a v případě potřeby jsme schopni s nimi komunikovat anglicky.
   
Vzhledem k různým typům jednotlivých společností a k jejich různorodým požadavkům je náš přístup ke klientům zcela individuální.

Komora auditorů ČR - osvědčení č. 045


Oblíbené odkazy

obr02.gif (originál)